در این صفحه، راهنمایی کلی در مورد نحوه اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد نیازی به اخذ تاییدات نبوده و تنها ترجمه رسمی سند شما و چاپ آن روی سربرگ ترجمه رسمی و مهر ترجمه توسط مترجم رسمی کفایت می‌کند. برای اطلاع از نوع تاییدات مورد نیاز، حتماً از مرجع مربوطه راهنمایی‌ بگیرید تا متحمل هزینه‌های اضافی (حتی گاهی بیشتر از هزینه ترجمه) نشوید.

یادآوری: تاییدات دادگستری و وزارت خارجه در شهر ساری و در اسرع وقت انجام می‌شود.

شناسنامه

برای اخذ تاییدات شناسنامه شما، لازم است تا اصل شناسنامه (بدون هرگونه غلط خوردگی و آسیب دیدگی فاحش) به دادگستری و وزارت خارجه ارسال شود. شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکس دار باشد. تمامی وقایع ثبت شده (مانند ازدواج، طلاق، فرزندان، و توضیحات) باید توسط اداره ثبت احوال یا نهادهای صاحب صلاحیت مهر شوند.

کارت ملی

کارت ملی هوشمند با ارائه اصل آن قابل تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه می‌باشد. کارت ملی‌ قدیمی با ارائه رسید دریافت کارت ملی هوشمند قابل تایید می‌باشد. گواهی کارت ملی صادر شده از اداره ثبت احوال با مهر آن اداره قابل تایید می‌باشد.

گواهی فوت

اصل گواهی فوت صادر شده توسط اداره ثبت احوال قابل ترجمه رسمی است. در صورت نیاز به اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه، لازم است تا شناسنامه فرد متوفی که در آن واقعه فوت ثبت شده است نیز همراه با گواهی فوت و ترجمه آن به دادگستری و دفتر وزارت خارجه ارسال شود.

کارت‌ های معافیت از خدمت و پایان خدمت

برای ترجمه رسمی و در صورت نیاز اخذ تاییدات این دو سند، لازم است تا اصل کارت معافیت یا پایان خدمت به دارالترجمه ارائه شود. کارت‌های بسیار قدیمی (به عنوان مثال کارت‌های صادر شده پیش از انقلاب) در برخی موارد قابل تایید هستند.

سند ازدواج و رونوشت سند ازدواج

برای ترجمه رسمی سند ازدواج، ارائه اصل سند ازدواج به دارالترجمه کافی است.

به منظور اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه، لازم است تا شناسنامه یکی از زوجین که در آن واقعه ازدواج ثبت شده است همراه با سند ازدواج به این دو نهاد ارائه شود.

رونوشت سند ازدواج تنظیم شده توسط دفتر ثبت ازدواج همراه با مهر برجسته قابل ترجمه رسمی و اخذ تاییدات است.

عقدنامه‌های موقت قابل ترجمه رسمی نیستند.

ترجمه رسمی سند طلاق

سند طلاق و رونوشت سند طلاق

برای ترجمه رسمی سند طلاق نیز تنها ارائه اصل سند طلاق به دارالترجمه کافی است.

به منظور اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه، لازم است تا شناسنامه یکی از زوجین که در آن واقعه طلاق ثبت شده است همراه با سند طلاق به این دو نهاد ارائه شود.

رونوشت سند طلاق تنظیم شده توسط دفتر ثبت ازدواج و طلاق و دارای مهر برجسته قابل ترجمه رسمی و اخذ تاییدات است.

حکم طلاق اتباع خارجی در ایران توسط دادگاه‌های داخلی با اخذ استعلام از شعبه صادرکننده حکم مبنی بر بلامانع بودن ترجمه رسمی قابل تایید است.

ترجمه رسمی گواهی ولادت

گواهی ولادت

اصل گواهی ولادت تا 15 روز پس از تولد نوزاد با مهر پزشک و تایید نظام پزشکی قابل ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه است.

پس از این دوره، ارائه شناسنامه نوزاد الزامی است.

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری که قابل استعلام از سامانه خدمات قضایی www.adliran.ir باشد قابل ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت خارجه است.

لازم به ذکر است که مطابق با آخرین دستور اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری الزاماً باید توسط دادگستری تأیید شود و ترجمه رسمی این گواهی تنها با مهر مترجم رسمی ممکن نیست.