ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی

مدارک صادره از دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی و پیام نور

برای ترجمه رسمی تمام یا برخی از این مدارک و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت علوم، لازم است تا ابتدا این مدارک (اصل دانشنامه، ریزنمرات ممهور توسط دانشگاه، و دیگر مدارک صادره از دانشگاه) در سامانه سجاد وزارت علوم ثبت شده و کد صحت (در یک فایل پی دی اف) دریافت شود. اصل مدارک به همراه ترجمه آنها و کد صحت جهت اخذ تأییدات به دادگستری و وزارت خارجه ارسال می شوند.

لازم به ذکر است در صورتی که در دانشنامه‌های موقت عبارتی مبنی بر عدم اعتبار برای ترجمه ذکر شده باشد، این مدارک قابل ترجمه رسمی نیستند.

مدارک صادره از دانشگاه‌ آزاد اسلامی

برای ترجمه رسمی دانشنامه‌های صادره توسط دانشگاه آزاد اسلامی با مهر مترجمی رسمی، تنها ارائه دانشنامه کافیست. اما به منظور اخذ تأییدات دادگستری و وزارت خارجه، لازم است تا ریزنمرات صادره و تایید شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد همراه با دانشنامه به این دو نهاد ارائه شود.

ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاهی قابل تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه نیستند.

گواهی اشتغال به تحصیل و دیگر گواهی‌های صادره از واحدهای دانشگاهی نیز باید توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید شوند.

لازم به ذکر است در صورتی که در دانشنامه‌های موقت عبارتی مبنی بر عدم اعتبار برای ترجمه ذکر شده باشد، این مدارک قابل ترجمه رسمی نیستند.