ترجمه رسمی و اخذ تأییدات گواهی‌های مهارت فنی و حرفه‌ای

همانطور که می‌دانید، سازمان فنی و حرفه‌ای دیگر  اقدام صدور گواهی‌های کاغذی مهارت فنی و حرفه‌ای نمی‌کند. البته چنین چیزی نه تنها جای نگرانی برای متقاضیان ترجمه رسمی مدارک مهارت ندارد، بلکه از مزیت‌های بیشتری هم برخوردار است. در صورتی که به ترجمه رسمی این مدارک نیاز دارید، تنها کافیست با دارالترجمه رسمی شماره 837 تماس بگیری و ما پس از دریافت کد ملی و شماره شناسایی سوابق شما که در کارت سوابق الکترونیکی مدارک فنی و حرفه‌ای شما قید شده است، رأسا اقدام به چاپ مدارک شما از پرتال سازمان کرده و نسبت به ترجمه رسمی این مدارک اقدام می‌کنیم.

در صورتی که نیاز به ترجمه رسمی مدارک قدیمی‌تر خود دارید، کافیست به دفتر دارالترجمه مراجعه کرده تا برای شما نامه استعلام مدارک شما به اداره کل فنی و حرفه‌ای استان را تنظیم کرده تا فرایندهای بعدی ترجمه را پیگیری کنید.

تماس با ما