شرایط ترجمه رسمی مدارک معادل

مطابق ماده واحده قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شوند (مصوب 1372/10/07) : اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، ‌مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و یا آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دائر نگاه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

براین اساس، به اطلاع کلیه مترجمان رسمی و خبره سراسر کشور می رساند؛ هرگونه مدرک صادره از موسسات آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری اعم از موسسات آموزش عالی، آموزشگاه های آزاد و موسسات صادرکننده مدارک معادل، درصورتی قانونی محسوب می شود و قابلیت ترجمه رسمی را دارد که؛ آن موسسه از وزارتخانه مربوطه جهت صدور مدرک، دارای مجوز باشد و در مدرک صادره، درجه تحصیلی لحاظ شودو همچنین توسط وزارتخانه مربوطه تایید گردد.

بنابراین کلیه مترجمان می بایست ابتدا مجوز موسسه از وزارتخانه مربوطه را بررسی نمایند و درصورت داشتن مجوز، ذکر درجه تحصیلی و همچنین ممهور بودن آن به مهر تاییدیه وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترجمه نمایند. لازم به ذکر است، در صورت مواجهه با مدارک صادره از موسسات فاقد مجوز وزارتخانه ، موضوع در اسرع وقت موضوع به این مدیریت جهت پیگرد قانونی گزارش شود.

لیست موسسات مجاز توسط هر وزارتخانه اطلاع رسانی شده است. بعنوان مثال :

وزارت علوم از طریق آدرس https://ngp.msrt.ir/fa/grid/277  و

وزارت کار از طریق آدرس  https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/mojavez

منبع: اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه