با توجه به دستور اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، ترجمه رسمی کلیه اسناد قضایی، انتظامی و دولتی الزاماً باید به تأیید دادگستری نیز برسد، حتی اگر مشتری تنها متقاضی ترجمه با مهر مترجم باشد.

این دستور شامل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز می‌باشد. در نتیجه، خواهشمند است توجه داشته باشید که از پذیرش درخواست ترجمه رسمی این گواهی، که جزو اسناد مهم بسیاری از متقاضیان می‌باشد، بدون اخذ تأییدات دادگستری معذوریم.

با تشکر